På Eurofins webshop brukes informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en bedre opplevelse.
Ved å bruke nettstedet vårt samtykker du til dette. Hva er cookies?

Vannanalyse

Eurofins hjelper deg med å finne ut hvordan kvaliteten på vannet er. Vi utfører tester som bør være en del av en regelmessig sjekk av vann fra private drikkevannskilder.

Vi har satt sammen en pakke som er dekkende for folkehelseinstituttets anbefalinger til drikkevann, og tilleggspakker for tungmetaller, radon og sprøytemidler. Hvis du har problemer med vannet, som lukt, farge eller usmak, vil denne folkehelsepakken ofte avdekke hva grunnen til dette er.

Alle priser oppgitt gjelder kun for kjøp i vår nettbutikk.

Legionella

Denne analysen er egnet for å kontrollere dusj, bad eller andre rent vannskilder for legionella. Legionella bakterien formerer seg i stor grad i utstyr hvor det står eller renner vann, og spres via aerosoler (små partikler/dråper som holder seg svevende i luft).

Les mer
kr 871,53 Inkl. mva
(ekskl. frakt og emballasje)

Folkehelsepakken

Denne analysepakken svarer til folkehelseinstituttets anbefalinger for mindre vannanlegg. Dersom du har en vannkilde som leverer til to eller flere abonnenter bør du vurdere vår drikkevannspakke A i henhold til drikkevannsforskriften.

Les mer
kr 1 716 Inkl. mva
(ekskl. frakt og emballasje)

Analyseområder

Klikk på en kategori for å se flere analysepakker for det aktuelle området.

Drikkevann

Drikkevann er vårt viktigste næringsmiddel og bør derfor regelmessig analyseres for stoffer som kan ha betydning for helsen.Drikkevannsforskriften angir øvre verdier (grenseverdier) for disse stoffene. Dersom konsentrasjonen av stoffene er høyere enn grenseverdiene, kan det resultere i negative helseeffekter.

Forurenset jord

Forurensningsforskriftens kapittel 2 definerer forurenset grunn som jord eller berggrunn som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer som overstiger normverdiene, eller der det lokale, naturlige bakgrunnsnivået av slike stoffer overstiges. Grunnen regnes også som forurenset dersom det dannes syre eller andre stoffer som medfører forurensning i kontakt med luft og/eller vann.

Legionella

Legionella etablerer seg i dusjer, boblebad, høytrykkspylere, vannspredere og befuktningsanlegg. Legionella bakterien formerer seg i stor grad i utstyr hvor det står eller renner vann, og spres via aerosoler (små partikler/dråper som holder seg svevende i luft).

Radon

Eksponering for radongass er identifisert av Verdens Helseorganisasjon som den nest største risikofaktoren for lungekreft. Den norske berggrunnen gir høy risiko for høye radonkonsentrasjoner i norske boliger. Lovgivning i Norge med hensyn på måling av radongass er derfor et av de strengeste. Eurofins Radonlab har høy kompetanse og lang erfaring innenfor dette området, noe som reflekteres i et tett samarbeid med Norske kommuner og institusjoner.

Melkeprodusent

Får du vann fra privat vannforsyning, eller fra et ikke godkjent vannverk? Melkeforskriften som håndheves av Mattilsynet krever da årlig analyse av vannkvaliteten i melkerommet ditt. Resultatene av analysene skal inngå i din internkontroll, slik at du kan dokumentere at du oppfyller minstekravene i Drikkevannsforskriften. Eurofins er et akkreditert laboratorium som har inngått avtale med TINE om utførelse av de nødvendige analyser. På denne siden kan du som melkebonde enkelt bestille den aktuelle analysepakken.

Vanningsvann

Vanningsvann er en essensiell ressurs for å opprettholde produktiviteten og sunnheten til våre avlinger, og derfor er det viktig å sikre at vannkvaliteten oppfyller nødvendige standarder.

v.2.7.0.23542
Svea Ekonomi
Prisene vises Inkl. mva