På Eurofins webshop brukes informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en bedre opplevelse.
Ved å bruke nettstedet vårt samtykker du til dette. Hva er cookies?

Drikkevannsforskriften pakke B, uten pesticider

Denne pakken tilsvarer Drikkevannsforskriftens (2017) analysepakke B. Alle vannverk som produserer 10-100 m3, eller mindre vannverk med sårbare abonnenter skal gjøre analyser i henhold til denne pakken hvert andre år. For større vannverk gjelder høyere frekvens. Se info om prøvetakingsfrekvens og farekartlegging i Drikkevannsforskriften på lovdata.no


Analysepakke Forskriftens minstekrav for produsert vannmengde
  <10m3 pr døgn 10-100 m3 pr døgn
Utvidet kontroll (Prøvegruppe B) 0 0,5 (en hvert annet år)

Svartid: 16 arbeidsdager

kr 7 020 Inkl. mva
(ekskl. frakt og emballasje)

Analyser i pakken: Drikkevannsforskriften pakke B, uten pesticider
 • Kvikksølv (Hg)
 • Sulphate
 • Total organic carbon (TOC/NPOC)
 • Bromate in water
 • Opparbeiding av metaller i vann (direkte)
 • Cyanide,total, in water µg/l
 • Nitrat (NO3-N)
 • Klorid (Cl)
 • Fluorid (F)
 • Ammonia (NH4-N)
 • Nitrite (NO2-N)
 • Filtrering (Næringssalter) urent vann
 • Volatile organic compounds (Table 3.1)
 • PAH 5
 • Aluminium ICP-MS
 • Boron ICP-MS
 • Antimony
 • Arsen (As)
 • Bly (Pb)
 • Jern (Fe)
 • Kadmium (Cd)
 • Kobber (Cu)
 • Krom (Cr)
 • Mangan (Mn)
 • Nikkel (Ni)
 • Selenium, directly/filtered
 • Sodium, Na in water (not digested)
v.2.7.0.23542
Svea Ekonomi
Prisene vises Inkl. mva