På Eurofins webshop brukes informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en bedre opplevelse.
Ved å bruke nettstedet vårt samtykker du til dette. Hva er cookies?

Drikkevannspakke A

Enkel vannforsyning: Drikkevannsforskriften krever ikke at enkle vannforsyninger gjør analyse årlig, men dersom du selv ønsker å vite at du har sikkert drikkevann kan det være lurt å følge opp med denne pakken årlig. Her får du både bakteriologisk og kjemisk/fysisk status på vannkilden.

Vannverk: Denne analysepakken svarer til Drikkevannsforskriftens (2017) prøvegruppe A. Dersom vannkilden deles mellom to eller flere husstander er minstekravet i drikkevannsforskriften når det produseres opp til 10 m3 per døgn, og ingen sårbare abonnenter, 1 analyse i året. For større vannverk er minstekravet høyere. Se info om prøvetakingsfrekvens og farekartlegging i henhold til forskriften på lovdata.no. Nitritt, Aluminium, Ammonium og Jern skal analyseres i drikkevannspakke A dersom de benyttes som vannbehandlingskjemikalie. Kontakt laboratoriet dersom dette er tilfellet for din kilde, og du ønsker analyse for dette.


Analysepakke Forskriftens minstekrav for produsert vannmengde
  <10m3 pr døgn 10-100 m3 pr døgn
Årskontroll (Prøvegruppe A) 1 4

Svartid: 7 arbeidsdager

kr 1 300 Inkl. mva
(ekskl. frakt og emballasje)

Analyser i pakken: Drikkevannspakke A
  • Kimtall 22°C
  • Fargetall
  • Konduktivitet/ledningsevne
  • pH målt ved 23 +/- 2°C
  • Turbiditet
  • Lukt/smak
  • Coliforms-Escherichia coli E (Water) [NO Env] <1 >100 /100ml
  • Intestinal Enterococcus E (Water) [NO Env] <1 >100
v.2.7.0.23542
Svea Ekonomi
Prisene vises Inkl. mva